Wonen

Wonen.

Ik & Zorg wil een huis bieden, waar gewoond, gewerkt en geleefd wordt door mensen met een beperking. Naast het bieden van ondersteuning op het vlak van lichamelijke welzijn en de algemeen dagelijkse levensverrichtingen, richten we ons ook op ondersteuning en welbevinden van de bewoners.

Er wordt gestreefd naar een cultuur waarin sprake is van respect voor het individu en voor elkaar. Een cultuur waarin ruimte is voor het maken van eigen keuzes. Voor het creƫren van een gezonde en gezellige leefsituatie, waarin men zichzelf kan zijn, zich kan ontplooien en iets positief voor de ander kan betekenen.

In het gezinshuis zijn alle faciliteiten aanwezig. Ruime eigen appartementen met voordeur, keuken, sanitair en een eigen slaapkamer. Daarnaast is er nog een grote ontmoetingsruimte waar de bewoners gebruik van kunnen maken. Ook buiten is ruimte waar diverse activiteiten kunnen worden ontplooid.

Heb je  belangstelling voor dit gezinshuis, neem dan  contact  met ons op.