Visie/doelstelling

1.Visie.

Wij vinden het als initiatiefnemers fijn en belangrijk om mensen met een beperking jong en oud een veilige omgeving aan te bieden , waar warmte, gezelligheid en huiselijkheid voorop staan. Dit willen wij creëren door met en voor elkaar te zorgen. Lief en leed te delen en door vooral verbinding met elkaar te maken. Wij gaan zelf ook in de woonvoorziening wonen en leven om zo een omgeving te realiseren die kleinschalig wonen voor mensen met een beperking mogelijk maakt. Wonen in een kleinschalig woonvorm, geïntegreerd in het maatschappelijk gebeuren van een dorp, vinden van essentiële voorwaarde om volwaardig deel te kunnen nemen aan de samenleving. Kleinschalig wonen biedt ons inziens ook optimale voorwaarden om privacy, zelfstandigheid en keuzevrijheid gestalte te geven. Wanneer de maatschappij verandert, heeft dit ook effect op de zorg. Door onze jaren lange ervaring, als werkers in de zorgsector ( grootschalig) zijn we tot de conclusie gekomen dat kleinschalig wonen de toekomst is voor mensen met een beperking die niet zelfstandig kunnen wonen. Het leven in een groep en als individu zal het uitgangspunt zijn. Iedereen zijn kwaliteiten tot bloei laten komen ondanks of misschien wel dankzij, de beperking die ieder mens heeft

2.  Doelstelling.

Het opzetten van een kleinschalige woonvoorziening/gezinshuis in het dorpje Oldenzijl. Voor verschillende doelgroepen zoals mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Mensen met een wel/niet aangeboren hersenletsel of ouderen/jongeren die tijdelijk hulp of woonruimte nodig hebben.In het gezinshuis zijn acht appartementen gerealiseerd, met daarbij een logeerruimte. Op basis van een individueel traject biedt het huis 24 uurs begeleiding kamertraining , ambulante woonbegeleiding , logeeropvang en dagbesteding. In het gezinshuis kan en mag iedereen zichzelf zijn. Zo ook in de dagelijkse dingen helpt een ieder waar hij/zij kan. Ons motto is dan ook de lamme helpt de blinde.

Het dorp Oldenzijl /dorpsbewoners en het dorpshuis Lutje Brussel kunnen voor de bewoners, en de cliënten die dagbesteding afnemen veel voor elkaar kunnen gaan betekenen. Zo willen we overdag gebruik maken van het dorpshuis en de daarbij behorende grond. Ook het dorp Oldenzijl en het kerkje horen hierbij. Gezamenlijke activiteiten opzetten waar het dorp en bewoners en het dorpshuis ook wat aan kunnen hebben. We kunnen hierbij denken aan een grote ( kas) of theetuin. Onderhoudswerkzaamheden in het gebouw, maar ook rondom het gebouw/dorp zelf maar ook rond de kerk. Het zou mooi zijn als de bewoners gebruik gaan maken van onze mensen en hierbij denkende aan kleine klusjes bv het uitlaten van een hond, grasmaaien van een veld en/of tuin. Ook voor het dorpshuis kunnen onze mensen iets gaan betekenen, maar ook anders zoals het meedoen met de biljartclub of schilderclub. Maar ook gewoon worden opgenomen in het dorps gebeuren.

Vanuit het huis zal overdag 5 dagen in de week dagbesteding worden gegeven. Dit kan begeleiding groep zijn, maar ook werkbegeleiding  of sociaal activering. Ook zal er ruimte zijn voor ontwikkeling op eventueel ander werkplekken. Er zal daarbij gekeken worden naar de zorgbehoefte van een ieder.
Zodat dit kan leiden tot een ontwikkeling van eigen kracht en actief burgerschap