Klachtenregeling Ik & Zorg

Klachtenregeling Ik en Zorg.

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) schrijft voor dat alle zorgaanbieders moeten zijn aangesloten bij een door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende geschilleninstantie.

Wanneer je een klacht uit, ben je misschien bang dat dit je niet in dank wordt afgenomen. Blijft een begeleider wel even aardig? Kun je de volgende dag wel op hem of haar rekenen? Deze vragen maken soms dat je niets met je klacht doet.

Ik & Zorg wil juist dat als er klachten zijn dat deze op een goede manier worden behandeld. Klachten hebben is dus niet ruzie zoeken. Je kunt bij ons zeggen dat je iets leuk vindt, maar ook dat je iets niet leuk vindt.

Heb je een klacht of ben je ontevreden over iets, dan kan je dit altijd voorleggen aan de begeleiding van Ik & Zorg. Mocht je toch om een of andere reden er niet uitkomen, dan kun je de klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Zorg Algemeen.

Hoe werkt de Externe, onafhankelijke klachtenbehandeling

Wij proberen zo goed mogelijk voor je te zorgen. Toch kan het gebeuren dat je hierover niet tevreden bent. Je kunt dit aan ons laten weten.

Je vraag of klacht kun je voorleggen aan het onafhankelijke Klachtenloket Zorg. Een medewerker van het Klachtenloket probeert de klacht met informatie en advies op te lossen of je in contact brengen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Die kan bemiddelen tussen jou en Ik & Zorg, zodat we samen alsnog een goede oplossing kunnen vinden.

Het Klachtenloket Zorg is gemakkelijk te bereiken door te bellen naar telefoonnummer 070-310 53 92. Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Je kunt ook een mail sturen naar info@klachtenloket-zorg.nl. Voor meer informatie kun je kijken op https://www.degeschillencommissiezorg.nl/klachtenloket-zorg.

De Geschillencommissie

Je kunt ook een klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Zorg Algemeen. Je klacht wordt dan een ‘geschil’ Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt het geschil en je ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat zowel wij en jij ons aan de uitspraak moeten houden en niet in hoger beroep tegen de uitspraak kunnen gaan. Voor meer informatie hierover kun je kijken op: www.degeschillencommissiezorg.nl.