Dagbesteding

Zinvolle dagbesteding bij Ik & Zorg

Een zinvolle dagbesteding is voor iedereen anders. We gaan op zoek naar passende activiteiten die aansluiten op de behoeften en mogelijkheden van de individuele cliënt. We laten daarbij onze cliënten in hun waarde. Zij bepalen in grote lijnen de activiteiten en het tempo waarin dat gebeurt. We begeleiden hen bij het maken van keuzes en de uitvoering.
Bij onze dagbesteding vinden geen productiewerkzaamheden plaats en werkdruk wordt vermeden. Dit is een bewuste keuze zodat wij onze cliënten een veilige plek kunnen bieden.
Een plek waar ze in hun eigen tempo hun dagprogramma kunnen uitvoeren. Vijf dagen per week, van maandag t/m vrijdag, is er de mogelijkheid om dagbesteding bij ons af te nemen.

PGB

Dagbesteding valt onder de Wlz (Wet langdurige zorg) of de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning).
Je kunt via het Wmo-loket een pgb (persoonsgebonden budget) aanvragen om dagbesteding bij ons af te nemen

Het is ook mogelijk om via een CIZ-indicatie een Wlz te krijgen voor dag besteding (CIZ is het Centrum Indicatiestelling Zorg).

  • leven in een eigen netwerk te midden van anderen
  • een eigen verantwoordelijkheid hebben en nemen bij het maken
    van keuzes
  • zichzelf gerespecteerd voelen
  • gelijkwaardige relaties hebben
  • medeburger zijn

Voor dagbesteding en werk betekent dit:

  • uitgaan van persoonlijke groei in plaats van langdurig verblijf
  • gericht op participatie in een maatschappelijke context
  • ontdekken en groeien gericht op zelfstandig bestaan